CHUNG CƯ SOUH BUILDING PHÁP VÂN - Houzing

CHUNG CƯ SOUH BUILDING PHÁP VÂN


       Chính sách bán hàng

GIÁ BÁN:  Đang cập nhập ... 

NGÂN HÀNG: Hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ

TIẾN ĐỘ BÀN GIAO: Đã bàn giao

HOTLINE: 0972 68 09 09